{ "type": "identify", "data": { "id":"", "user": { "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "", "memberTypes": "guest" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }
mobile-logo desktop-logo

ATASAY KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. UYUM VE UYUM RİSKİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

Bu Politika; Atasay Kuyumculuk san.ve Tic. A.Ş. altın tedarik sürecinde, LBMA gereklilikleri ve Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için OECD Uyum Rehberi’ni, Borsa İstanbul Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberini,  firma bünyesinde amaca uygun ve etkin bir biçimde uygulanmasına ve uyum riskinin başarılı bir biçimde yönetilmesine yönelik temel ilke ve esasları ortaya koymaktadır.


Bu Politika, uyum yönünden Atasay Kuyumculuk san.ve Tic. A.Ş.de yürütülen tüm faaliyetler ile her kademedeki yönetici ve çalışanlarını kapsar. Atasay Kuyumculuk san.ve Tic. A.Ş Altın Tedarik Zinciri Şirket Uyum Politikası yayınlandığı an yürürlüğe girer. Olabilecek değişiklikler uyum sorumlusu tarafından revize numarasıyla birlikte yayınlanır. Birim sorumluları-yöneticileri bu yönergenin esaslarının ve uygulama şeklinin tüm birim çalışanlarınca iyi anlaşılmasını sağlamaktan, birim içi uyum sistemlerinin gerekliliklerini yerine getirecek bir işleyiş tarzını oluşturmaktan ve birim içi ilgili talimat ve yönergeleri uygulamaktan sorumludurlar. Atasay Kuyumculuk san.ve Tic. A.Ş’nin uyum süreci ve durum değerlendirmesi aşamalarından gerek şirket Yönetim Kurulu gerekse de müşterilerimiz ve akredite olduğumuz kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilere karşı ana sorumlusu, şirket uyum sorumlusudur. Atasay Kuyumculuk san.ve Tic. A.Ş’nin altın rafinasyonu işiyle ilgili olarak tabi olduğu akredite kurum ve kuruluşların, ulusal ve uluslararası yönetmelik ve standartların gerekliliklerini yerine getirici faaliyet ve uygulamalar kapsamında uygulamaya koyduğu Altın Tedarik Zinciri Şirket Uyum Politikası ile süreç içerisindeki riskleri karşılamayı esas alarak tüm ticari ilişkilerini bu politika esasları üzerine kurup, tedarik zinciri sürecini ve ilgili ticari işlemleri yönetmeyi ilke edinmiştir.


ATASAY KUYUMCULUK RAFİNERİ ALTIN TEDARİK UYUM POLİTİKASIATASAY KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. RAFİNERİ HESAP AÇMA MÜŞTERİ TANIMA PROSEDÜRÜ
ATASAY KUYUMCULUK SAN.VE TİC.A.Ş. İŞ ETİĞİ İLKELERİATASAY KUYUMCULUK SAN.VE TİC.A.Ş. İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ


ATASAY KUYUMCULUK SAN.VE TİC.AŞ. RAFİNERİ MÜŞTERİ TANIMA VE KİMLİK TESPİTİ POLİTİKASIATASAY KUYUMCULUK SANAYİ VE TİC. A.Ş. SÜRDÜREBİLİRLİLİK POLİTİKASI


ATASAY KUYUMCULUK SAN.VE TİC. AŞ. SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI


BORSA İSTANBUL SORUMLU ALTIN TEDARİK ZİNCİRİ REHBERİ


DÜNYA ALTIN KONSEYİ ALTIN STANDARTI REHBERİ


GLOBAL KIYMETLİ METALLER ALTIN REHBERİ


LONDRA ALTIN PİYASASI BİRLİĞİ ALTIN YÖNERGESİ


2021 Yılı Sorumlu Tedarik Zinciri Bağımsız Güvence Denetimi Raporu


2021 Yılı Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporu


ATASAY KUYUMCULUK 2022 BAĞIMSIZ GÜVENCE VE UYUM RAPORU


ATASAY KUYUMCULUK 2022 DÖNEMİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU