{ "type": "identify", "data": { "id":"", "user": { "email": "", "signupDate": "", "gender": "", "permission": "", "memberTypes": "guest" } } }
{ "type": "pageViewed", "data": "" }
{ "type": "gtmStart" }

ATASAY KUYUMCULUK SAN.VE TİC.A.Ş. İŞ ETİĞİ İLKELERİ

İş Etiği İlkeleri Atasay Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş. de uyulması gereken minimum kuralları belirlemektedir. Bu ilkeler karar alınması gereken durumlarda yönetime yardımcı olmakta ve Atasay Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde güven tesis ederek pozitif anlayış ruhunu çalışanlarımıza ve müşterilerimize de yansıtmaktadır.

Atasay Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş. LBMA Altın Tedarik Zinciri Yönetmeliğinde, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberinde belirtilen şartlara ve diğer uluslararası standartlara göre çalışmaktadır ve bu etik ilkeler Altın tedarik Zincirindeki kurumsal taahhüdünün yerine getirilmesini sağlayan standart prensipler olmaktadır.

İş etiği ilkeleri, yönetim kurulu üyelerimiz ve çalışanlarımızdan uymalarını beklediğimiz etik değerler ve temel profesyonel standartların ifadesidir. Bu konulardaki herhangi bir başarısızlığın Atasay Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş.’ni riske edeceği konusunun önemi bilinmektedir.

Bu önemli iş etiği ilkeleri stratejisi kapsamında Atasay Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş. yönetimi benimsenen kurallara saygı göstermek için alınan kararlar ve geliştirilen politikalarla iş yapmaya özen göstermektedir.

Atasay Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş.’i

* Uzun vadeli başarı için bütünleşmenin önemli olduğunu bilir,

* Yaptıklarının sorumluluğunu alır ve çalışanları ile hissedarlarına verdiği sözleri yerine getirir,

* Her zaman için çevre faktörleri ve kaliteye azami önem gösterir,

* Yasal durumlar hariç müşteri bilgilerinin gizliliğine önem verir,

* İnsanların özel hayatına ve kişisel bilgilere saygı gösterir,

*İlgili sorumluluk alanlarıyla ilişkili olan talimatlara, yöntemlere, kurallara, kılavuzlara uyarak çalışır ve belirlenen tedbirleri ve yaklaşımları özenle uygular,

* Çocuk işçi istihdam etmez,

* Zorla işçi istihdamına karşıdır. Yasal mevzuat ile iş sözleşmesinde belirtilen şartlara uygun olarak iş akdine son verir,

* Tüm çalışanların iş güvenliğini sağlamak için ilgili mevzuat ve yasalara uygun olarak sorumluluklarını yerine getirir ve personeline sağlıklı bir çalışma ortamı sağlayarak faaliyetlerini yürütür,

* İnsan hakları, sorumluluk, mükemmellik ve güven tesisi ile nitelendirilen bir işyeri ortamı oluşturur,

* Her türlü ayırımcılığı reddederek personel seçimi ve değerlendirmesi için sadece personel niteliklerini ve iş performansını kıstas olarak alır,

* Hiçbir şekilde fiziksel, psikolojik ya da sözlü formdaki şiddetin kullanılmasına tolerans göstermez ve çalışanların onurunu kırıcı davranışlardan kaçınır,

* Sadece yerine getirebileceği sözler verir,

* Müşteri şikâyetlerinin derhal ele alınmasını sağlar,

* Tüm işlerinde çevre ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eder,

* Yönetim kurulu üyeleri ve tüm çalışanların yürürlükteki kanunlar, kurallar ve tüzükler ile belirlenmiş standartlara ve şartlara uymalarını sağlar,

* Para aklama ve yolsuzluğu engeller, rekabet kanunlarına uyar ve etik ya da adil olmayan rekabet uygulamalarından kaçınır,

* Sektöre yönelik yürürlükteki tüm yasal mevzuata ve vergi kanunlarına uyar,

* Tüm iş faaliyetlerine ait kayıtları güncel tutar,

* Müşterini Tanı (KYC) kurallarını uygular,

* Sorumlu Altın Tedarik zinciri prensiplerini uygular ve müşteri ve tedarikçilerini de bu yönde uygulama konusunda teşvik eder,

* Tüm alanlarda iş risklerini dikkatlice belirler ve yönetir.

 

Atasay Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş.’i bu iş etiği ilkelerinin ihlal edilmesine müsamaha göstermez. Yönetim kurulu üyeleri ve tüm çalışanlarının bu ilkelerin içeriğine ve ruhuna uymalarını ister.

Bu ilkelerle belirtilen standartların ihlali işten çıkarmaya kadar varan disiplin cezalarıyla sonuçlanabilir.

Atasay Kuyumculuk San. ve Tic. A.Ş. tüm çalışanlarını herhangi bir kanunun, kuralın, tüzüğün ya da bu etik ilkelerin ihlal edilmeleri halinde ilgili yöneticilere bilgi vermeleri için teşvik eder ve bu durumdan dolayı hiç bir çalışanına misillemede bulunmaz. Belirlenen standartların herhangi bir ihmal veya ihlali durumunda uyum bölümüne rapor edilebilir.

tebligat@atasay.com