İK-Banner

KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKASI

Kalite Politikamız

• Ürün kalitemizle, model çeşitliliğimizle ve satış sonrası hizmetlerimizle müşteri memnuniyeti sağlamak;
• Koleksiyonlarımızla ve yeni ürünlerimizle müşteri isteklerini sürekli olarak karşılamak;
• Müşterilerimize zamanında teslimat yapmak;
• Ürünlerimizi müşterilerimizin talep ettikleri ayara uygun olarak üretmek;
• Şirketimizdeki faaliyetlerin kalite yönetim sistemi şartlarına uygunluğunu sağlamak ve sürekli iyileştirmektir.

Çevre Politikamız

• Hammadde, su ve enerjiyi etkin bir şekilde kullanmak,

• Tüm faaliyet ve makinelerimizin risk analizlerini yaparak, bunların, çevre, sağlık

ve güvenlik üzerindeki etkilerini kontrol altına almak ve azaltmak,

• Çevre, Sağlık ve Güvenlik konularındaki yasal yükümlülüklerimizi yerine

getirmek,

• Hizmet süreçlerimizde ortaya çıkan tehlikeli atıklarımızı lisanslı kuruluşlarda bertaraf ettirmek,

• Çevre kirliliğinin önlenmesi, çevrenin korunması ve çevre yönetim sistemini iyileştirilmek,

• Tüm çalışanlarımızın çevre, sağlık ve güvenlik konularında bilinçlendirilmesi için eğitimler ve çeşitli faaliyetler düzenlemek,

• Temin ettiğimiz her türlü malzeme ve hizmetin, Çevre ve iş Güvenliği Yönetim

Sistemimize uyumlu olmasını sağlamak,

• Muhtemel acil durumlar ve is kazalarını, oluşmadan önlemek temel

ilkelerimizdendir.

X