Lütfen Bekleyin...
 
Lütfen Bekleyin...
x
 
 
x
 
Lütfen Bekleyin...
x
 
Lütfen Bekleyin...
x
TÜRKÇE
TÜRKÇEENGLISH
Anasayfa // İNSAN KAYNAKLARI // Hakkında

Genel başvuruda bulunmak için tıklayınız


İnsan Kaynakları Politikamız

ATASAY’ ı, vizyon ve misyonunda belirtilen hedefine ulaştıracak olan en güçlü ve temel öğe ATASAY çalışanlarıdır. İnsan Kaynakları politikalarımız ve uygulamalarımız, şirketimizin hedefiyle eş güdüm içinde oluşturulmuştur.

Bu amaç doğrultusunda ATASAY’ ın kısa ve uzun vadeli iş planları yapılmış ve belirlenmiş olan görev tanımları doğrultusunda, ATASAY’ı gelecekteki hedefine ulaştıracak olan;

• Toplumsal sorumluluk sahibi, etik kurallara bağlı
• Hedefe ulaşmak için sürekli öğrenen, verimli çalışan
• Bilgi ile iş yaparak sonuca yönelen, başarıyı sayısal verilerle tescilleyen
• Mevcut başarıların ATASAY’ ın nihai hedefi için birer mihenk taşı olarak kabul eden, önemli olanın sürekli başarıyı ve hedefi yakalamak olduğunu benimseyen düşünceyi hakim kılacak
• Stratejik yönetim anlayışı içinde, kurumdaşlık bilincinin var olduğu, süreç yönetimine dayalı bir takım oyuncusu olabilecek
• Hedeflenen başarıya ulaşmak için değişime açık, mevcut tüm bilgileri ve yönetim tekniklerini verimli kullanabilecek
• Bilginin kişilere değil, kuruma ait olduğunu asla unutmayacak ve bu değerden hareketle “Kurumsal Bilgiyi” hazırlayacak

insan kaynağı teminine gidilmiştir.

Ortak Değerlerimiz:

• Takım ruhu ve dayanışma anlayışına kurumsal başarılarla odaklanmak,
• Yaratıcı ve yenilikçi olmak,
• Özgüven sahibi, dinamik, etkin ve üretken nitelikli işgücü oluşturmak,
• Çalışanlarımızın motivasyonunu yüksek tutmak,
• İç ve dış müşteri memnuniyeti duyarlılığına sahip olmak
• Topluma duyarlı, güvenilir ve dürüst olmak,
• Kanunlara ve yasal düzenlemelere uymak.

Performans Değerlendirmesi:

ATASAY’ da, şirketimiz hedefleri doğrultusunda belirlenmiş performans değerlendirme sistemi mevcuttur. Performans değerlendirme sistemi, yılda iki kez tüm çalışanlarına uygulanır ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda gerekli eğitim ve geliştirme çalışmaları İnsan Kaynakları Departmanı koordinasyonu ile şekillendirilir.

Böylece ATASAY hedefleri ile çalışanlarımızın kişisel hedeflerinin bütünleşmesi sağlanmakta ve yıllık hedeflerimizin hangi aşamasında olduğumuz tespit edilmektedir.

Kariyer Planlama:

Organizasyon yapısındaki gelişmelere paralel olarak ve imkanlar doğrultusunda ATASAY’ı gelecekteki hedeflere taşıyacak olan yöneticiler ve yönetici adayları, gerek performans değerlendirme sistemi ile, gerekse üst yöneticileri tarafından sürekli izlenmekte, yedeklenmiş oldukları pozisyonun gereği olan eğitimleri almakta ve yıl sonunda üst yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanı ile birlikte tüm bu çalışmalar değerlendirilerek terfi ve atamalar yapılmaktadır.

Eğitim:

ATASAY çalışanlarının mevcut ve potansiyel performanslarını en iyi şekilde değerlendirmek üzere İnsan Kaynakları Departmanı ve departman yöneticileri tarafından yapılan eğitim ihtiyaç analizi sonuçlarına göre, gerek kurum içi gerek kurum dışı eğitimler düzenlenmektedir.

Eğitimlerde en önemli veri kaynağımız eğitim ihtiyaç analizi, performans değerlendirme sonuçları doğrultusunda çıkan eğitim ihtiyaçları ve kariyer planlaması yapılanlar için yedeklenmiş oldukları pozisyon gereği almaları gereken eğitimlerdir.

Mağazacılık Genel Müdürlüğümüze bağlı satış personelimizin eğitim faaliyetleri “Atasay Mağazacılık Akademisi” tarafından yürütülmektedir.

Seçme ve Yerleştirme:

ATASAY’ da yetkinliklere dayalı işe alım süreci oluşturulmuştur.

Tüm pozisyonların görev tanımları belirlenmiş olup, ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmektedir. Ayrıca her pozisyon için adaylarda olması gereken asgari nitelikler de tespit edilmiştir.

Amacımız İnsan Kaynakları Politikamız ve Ortak Değerlerimiz doğrultusunda, ATASAY’ ı gelecekteki hedeflerine ulaştıracak olan doğru adaylara ulaşarak istihdam yaratmaktır.

İş başvurusu:

Kariyer.net sayfası üzerindeki ilanlarımızı görmek ve başvuruda bulunmak için tıklayınız.

Merkez binamızda “İş Başvuru Formu” ile ve insankaynaklari@atasay.com mail adresimiz üzerinden iş başvuruları kabul edilmektedir.

X
KALİTE BELGELERİMİZ
X
E-Mail Aboneliği
Yeniliklerimizden ilk önce siz haberdar olun
Ad / Soyad :
E-Posta :
E-MAIL ABONELİĞİ
Atasay Facebook  Atasay Twitter  Atasay Instagram