Çevre Politikamız

• Hammadde, su ve enerjiyi etkin bir şekilde kullanmak,

• Tüm faaliyet ve makinelerimizin risk analizlerini yaparak; bunların, çevre, sağlık ve güvenlik üzerindeki etkilerini kontrol altına almak ve azaltmak,

• Çevre, Sağlık ve Güvenlik konularındaki yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

• Hizmet süreçlerimizde ortaya çıkan tehlikeli atıklarımızı lisanslı kuruluşlarda bertaraf ettirmek,

• Tüm çalışanlarımızın çevre, sağlık ve güvenlik konularında bilinçlendirilmesi için eğitimler ve çeşitli faaliyetler düzenlemek,

• Temin ettiğimiz her türlü malzeme ve hizmetin, Çevre ve İş Güvenliği Yönetim Sistemimize uyumlu olmasını sağlamak,

• Muhtemel acil durumlar ve iş kazalarını, oluşmadan önlemek temel ilkelerimizdendir.

fdfd

Çevre bilincine sahip üretim

Türk mücevher sektörünün lider uluslararası firması olarak Atasay, firma dışı denetçileri ağırlamakta; ulusal ve uluslararası çevre standartlarına ve kendi iç kurallarına uyum anlamında yetkili raporlarını ciddi şekilde dikkate almaktadır. Bunun bir yan ürünü olarak da, atık su işleme sistemi içerisinde biriken az miktarda altın alınıp yeniden değerlendirilmekte ve bu değerli kaynağın kullanımında ciddi bir verimlilik elde edilmektedir.

Atasay tüm ham maddelerini lisans sahibi ve hukuki düzenlemelere uygun kaynaklardan temin etmekte ve bu şekilde üretim girdileri açısından; sağlık, güvenlik ve çevre standartlarına mümkün olan en üst düzeyde uyumu garantilemektedir.